فصل دوم پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث | acknowledged | 10137

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. کاملترین فایل در زمینه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث مخصوص دانشجویان رشته رشته فناوری اطلاعات (IT) پس از تلاش های فراوان تیم فایل برتر آماده شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر از مندرجات این فایل بر روی دکمه دانلود کلیک بفرمایید. در هنگام پرداخت هزینه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث از آی پی ایران استفاده کنید. اگر قندشکنتان روشن است آن را خاموش کنید.

ادﻋﺎي اول ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ فصل دوم پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث ﻧﯿﺴﺖ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ ﻣﯽ ﻣﺼﺮي فصل دوم پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ فصل دوم پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث ﻗﺒﻞ از ﺗﻤـﺎم ﻣﻠـﻞ ،ﻫﺎ فصل دوم پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث ﺟﻬﺎن ﺧﻂ ر وﻟﯽ، ا فصل دوم پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث اﺑﺪاع ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﻪ فصل دوم پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث ﺑﻌﺪ در دﻧﯿﺎ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ از

فصل دوم پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فصل دوم پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث

فصل دوم پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث

فصل دوم پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث با عنوان مدلی جدید برای ارزیابی ریسک حوادث ناشی از کار و بهبود ایمنی کار با استفاده از تکنیک های داده کاوی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

62

حجم

148/438 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه داده کاوی  با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی در ارزیابی ریسک می باشد. حوادث مرور ادبیات و بررسی فعالیت های انجام شده، در زمینه -های بررسی حوادث، تحلیل و ارزیابی ریسک ناشی از حوادث، مدیریت و کنترل ریسک حوادث، نشان می دهد که از سال 2006 به بعد رویکردی فزاینده به سمت استفاده از تکنیک های داده کاوی به وجود آمده است. تحلیل کلاستر و تئوری بایسان به شکلی گسترده در مطالعات این دوره مورد توجه قرار گرفته است. اما خلاء استفاده از تکنیک های کاوش داده ها و به کارگیری آن برای تحلیل ریسک و بررسی حادثه به شدت محسوس است و در این زمینه مطالعه محسوسی دیده نشده است. در نتیجه در این پژوهش سعی شده است تا با نگرشی جدید، ریسک حوادث مورد بررسی قرار گیرد.

مطالعه و بررسي كليه نواحي كاري و عمليات و پروسه توليد، جهت شناسايي عوامل ايجاد كننده خطرات، مهمترين اقدام پيشگيرانه، جهت كاهش حوادث ناشي از كار به شمار مي آيد. پس از مطالعه و بررسي و شناخت كامل اين خطرات، اقدامات بعدي شامل ارزيابي و تجزيه و تحليل مخاطرات شغلي مي باشد كه اين تجزيه و تحليل ها، به عنوان روشي براي افزايش دانش پيشگيري از حوادث به كار مي روند. اصولا تجزيه و تحليل سيستم ها نیاز به مهارت بالایی دارد و بايستي توسط تيم كاملي از كارشناسان كه نسبت به سازمان خود شناخت كامل دارند صورت پذيرد.

انتخاب روش درست شناسايي ريسك به كارايي روش انتخابي و تعيين دقيق ريسك ها مي انجامد ، همچنين در صورتي كه ريسك هر فرآيند به درستي شناخته شده  باشد، تعيين ريسك قابل قبول و اقدامات اصلاحي جهت كاهش ريسك ملموس تر است (ارقامی & بویا; 1385)-(ستاره & کوهپایی; 1384) (کوهپایی; ستاره; & اعلایی; 1385) (سلطانی نسب; خادمی; حسنی; شعبانی; & حسنی; 1386). درنتیجه می توان با بررسی و ارزیابی تمامی جنبه های یک ریسک یا خطر، در مورد پذیرفتنی بودن و یا غیرپذیرفتنی بودن آن نظر داد. 

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: کلیات تحقیق    1

1-1- مقدمه    1

2-1- اهميت و ضرورت انجام تحقیق     2

3-1- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق     2

4-1- قلمرو تحقیق(زمانی، مکانی، موضوعی)    3

1-4-1- قلمرو زمانی تحقیق    3

2-4-1- قلمرو مکانی تحقیق     3

3-4-1- قلمرو موضوعی تحقیق    4

5-1- ساختار پایان نامه    4

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق     5

1-2- مقدمه     5

2-2- نظریه های مختلف مرتبط با ارزیابی ریسک    6

1-2-2- ارزیابی کمی ریسک    6

2-2-1- ارزیابی کیفی ریسک     6

3-2- روش های ارزیابی ریسک    7

1-3-2- چند نمونه از روش های ارزیابی ریسک     7

4-2- چارچوب مدل فرضی     8

5-2- مفاهیم و متغیرهای مهم     9

1-5-2- حوادث ناشی از کار     9

2-5-2- علل حوادث ناشی از  کار     9

1-2-5-2- علل مستقیم    9

2-2-5-2- علل غیر مستقیم    10

3-5-2- حادثه     10

1-3-5-2- حادثه خفیف    10

2-3-5-2- حادثه شديد    10

3-3-5-2- شبه حادثه    11

4-5-2- حادثه پذيري     11

5-5-2- حادثه پذير    11

6-5-2- خطر    12

1-6-5-2- خطرات آنی    12

2-6-5-2- خطرات آتی    12

7-5-2- مخاطره     12

8-5-2- ايمني     13

1-8-5-2- ايمني سيستم     13

2-8-5-2- تحلیل ايمني سيستم     13

9-5-2- بازرس     14

10-5-2- بازرسی    14

1-10-5-2- بازرسی ادواری    14

2-10-5-2- بازرسی موردی    15

11-5-2- کمیته ی حفاظت فنی و بهداشت    15

1-11-5-2- وظیفه ی کمیته ی حفاظت فنی و بهداشت    15

12-5-2- مسئول ایمنی    15

13-5-2- بیمه ی مسئولیت مدنی    16

14-5-2- ريسک    16

1-14-5-2- ارزیابی ريسک    16

15-5-2-  ضرايب ارزيابي حوادث    17

1-15-5-2- ضريب تکرار حادثه    17

2-15-5-2- ضريب شدت حادثه    17

3-15-5-2- ضريب وقوع حادثه    18

16-5-2- داده کاوي    18

1-16-5-2- اهداف داده کاوي     18

6-2- پایگاه  داده های حوادث    19

7-2-  تکنيک هاي داده کاوي در تحليل پايگاه داده های حوادث    21

1-7-2- تکنيک هاي کلاسيک    21

1-1-7-2- آمار    21

2-1-7-2- مدل های رگرسیون    22

3-1-7-2- نزدیکترین همسایگی    22

2-7-2- تکنيک هاي نسل بعدي    22

1-2-7-2- درخت تصمیم گیری    22

2-2-7-2- قوانین انجمنی    23

8-2-  تکنيک هاي داده کاوي استفاده شده در این تحقیق    25

1-8-2- رده بندی    25

2-8-2- خوشه  بندی    26

9-2- سوالات اساسی در این پژوهش    26

1-9-2- سوالات اصلی تحقیق    26

2-9-2- سوالات فرعی تحقیق    27

10-2- مرورادبیات    27

 منابع    

👇محصولات مشابه با فصل دوم پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث👇

پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث پروپوزال پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث تکنیک های داده کاوی در تحلیل پایگاه داده های حوادث پایان نامه داده کاوی در بانک پایان نامه داده کاوی در بیمه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بیمه پایان نامه داده کاوی در پزشکی فصل دوم پایان نامه داده کاوی در پزشکی پایان نامه داده کاوی در سازمان

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت تحليل و بررسي پي پاورپوينت بررسي بناهاي قديمي شهر دماوند پاورپوینت بررسی پله و انواع پله پاوپوینت بررسی معماری دیكانستراكشن پاورپوینت بررسی نقش تقسیمات اقلیمی در طراحی ساختمان پاورپوینت برگ اختیار معامله (فصل شانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) پکیج (پروتکل) درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی فریش 2006 پاورپوینت بررسی خواص ، سنتز و کاربردهای گرافن چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دلزدگی زناشویی 99 صفحه ویژگیهای دخیل در تاب آوری و روشها و مولفه های تاب آوری خلاصه کتاب مدیریت راهبردی در رسانه از نظریه تا اجرا نوشته لوسی کونگ ترجمه دکتر علی اکبر فرهنگی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش 72 صفحه تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری بررسی نظرات مختلف در باب شخصیت زن و تفاوت آن با مرد از نگاه اسلام و پیامبر بررسی اثر مواد فعال سطحی بر ازدیاد برداشت نفت

👇کلمات کلیدی👇

پایان نامه داده کاوی پایان نامه داده کاوی ارشد خرید پایان نامه داده کاوی پایان نامه در مورد data mining ارزیابی ریسک حوادث با داده کاوی موضوع پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث خرید فصل دوم پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث فصل دوم پایان نامه در مورد داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث