👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390)

دانلود پرسشنامه استاندارد نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390)

مشخصات فایل

تعداد صفحات

3

حجم

17/76 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

 به منظور ارزيابي ساختار سازماني از مقیاس نوع ساختار سازماني (ترك زاده و محترم، 1389)  تهيه شده است، استفاده شده است. اين مقیاس كه به صورت طيف پنج گزينه اي ليكرت مي باشد، داراي دو بعد تواناساز و بازدارنده مي باشد. این پرسشنامه  دارای 35 سوال می باشد

 روایی و پایایی آن مقیاس به ترتیب با استفاده از روش های تحلیل گویه (87/0  39/0 در سطح معنی داری 0001/0) و آلفای کرونباخ (81/0) محاسبه شد.  روایی و پایایی این مقیاس به ترتیب با استفاده از روش های تحلیل گویه (78/0 41/0 در سطح معنی داری 0001/0) و آلفای کرونباخ (79/0) محاسبه شد.  با توجه به تغییر در جامعه آماری، روایی مقیاس  از طریق روش  «تحلیل گویه» و پایایی آن از طریق محاسبه‌ي «ضریب آلفای کرونباخ» محاسبه گردید، این مقیاس از روایی بالا و پایایی نسبتاً بالایی برخوردار بوده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تکنیک های مهم خلاقیت پاورپوینت قیمت گذاری انتقالی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هویت اجتماعی زنان پروپوزال سلامت روانی فرزندان مبانی نظری بررسی سبک های شناختی مادران در ارتباط با اضطراب کودک