👈 فروشگاه فایل 👉

علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن

هدف از این پژوهش بررسی علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیرآراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

204

حجم

423/257 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد فساد اداری می باشد.که در آن به بررسی علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیرآراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن می پردازیم.بر حسب نگرش‌ها و برداشت‌ها از فساد اداری تعاریف متعددی ارائه شده است. ارائة تعريفي واحد، كامل و جامع از اصطلاح «فساد اداري»، كاري بسيار سخت و دشوار است؛ زيرا فساد اداري، يك شيء، رفتار، يا نهاد نيست كه بتوان مصاديق آن را نشان داد و به‌سادگي آن را تعريف كرد؛

بلكه مفهومي است كه مصاديق آن را تنها در نمودهاي آن مي‌توان يافت و از طريق نشانه‌ها و عوارضش آن را شناخت. همچنين فساد اداري، ابعاد مختلفي دارد که به برخی از این تعاریف‏ اشاره می‏شود تا عناصر اصلی آن مشخص شوند.ساموئل هانتینگتون فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند اطلاق می کند. (هانتینگتون، 1370، ص90).

در این پایان نامه پس از بررسی علل و عوامل بروز فساد اداری به عوامل بروز فساد اداری از دید اسلام خواهیم پرداخت و پس از عوامل موثر بر کاهش فساد اداری و روشهای پیشگیری از فساد اداری بصورت کامل بررسی می کنیم.در یک بخش جداگانه ای به تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از فساد اداری می پردازیم و از این طریق در آخر  به یافته ها و نتایج می رسیم.

چکیده : 

فساد اداري، پديده اي است كه كم و بيش در كليه كشورهاي جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با اين حال، نوع، شكل، ميزان وگستردگي آن در هر كشور متفاوت است(عباس زادگان،1383). امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده و دولت ها آگاهند كه فساد باعث آسيب هاي بسياري مي شود و هيچ حد ومرزي هم نمي شناسد.

در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.

این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است. 

واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری،  برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنیت شغلی، فساد اداری  ، پیامدهای فساد اداری 

فهرست مطالب

چکیده     1

مقدمه    2

فصل اول: کلیات تحقیق    4

1-1- مقدمه     5

1-2- بیان مساله    5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق    6

1-4- هدف کلی تحقیق     8

1-4-1- اهداف آرمانی    8

1-4-2- هدف کلي     8

1-4-3- اهداف ویژه و کاربردی    9 

1-5- سئوالات تحقیق    9

1-6- فرضيه‏هاي تحقیق    10

1-7- تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق    11

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده    12

مقدمه     13

گفتار اول: فساد اداری     14

       2-1-1- تعاریف اداره و فساد اداری    14  

2-1-1-1- تعاریف اداره    14

2-1-1-2-تعاریف فساد    15

2-1-1-3- تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف     16

2-1-2- تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران     19

2-1-3-گزارش سازمان شفافیت بین الملل    22

2-1-4- اشکال فساد اداری    24

2-1-5- انواع و سطوح تقسیم بندی فساد     31

2-1-6- نظريه‌ها دربارة پيامدهاي فساد اداري    35

2-1-7- نتایج و پیامدهای فساد اداری    36

2-1-8- زیان های فساد اداری    37

2-1-9- عوامل فساد اداری    39

2-1-10- روشهای مبارزه با فساد اداری    41

2-1-11- جلوگیری از بروز انواع فساد اداری    43

2-1-12- ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری    44

2-1-13- ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد    46

گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام     47

          2-2-1- انواع فساد از دیدگاه اسلام    49

2-2-2- مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد    51

2-2-3- ریشه های فساد اداری از نظر اسلام    54

2-2-4- عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام    58

2-2-4-1- راهكارهاي مربوط به حاكمان و صاحبان قدرت    58

2-2-4-2- راهكارهاي مربوط به نظام اداري سالم و كارآمد    65 

2-2-4-3- راهكارهاي مربوط به وضعيت فرهنگي و هنجارهاي حاكم    69

گفتار سوم : دیوان عدالت اداری    71

2-3-1- پیشینه دیوان عدالت اداری    71

 2-3-2- اركان ديوان     73

2-3-3- اختيارات اداري رئيس ديوان عدالت اداری    74

2-3-4- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری     75

 2-3-5- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری     76

 2-3-6- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی    82

2-3-7- موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری    82

2-3-8- مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداري    91

فصل سوم : یافته های پژوهش    96

3-1- مقدمه    97

3-2- روش تحقیق    97

3-3- هدف کاربردی اجرای تحقیق    100

3-4- روش جمع آوری اطلاعات     101

3-5- ابزار اندازه گیری    102

3-6-جامعه آماري و روش نمونه‏گيري و حجم نمونه    102

3-7-ابزارگردآوري اطلاعات    103

3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها    104

3-9-پایایی پرسشنامه    105

3-10- تابع آماره تحقیق    106

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها    109

4-1- مقدمه     110

4-2- تحلیل توصیفی    110

       4-2-1 - وضعيت جامعه آماری    111

       4-2-2- وضعیت جنسیت    112

4-2-3- وضعیت تاهل    113

 4-2-4- وضعيت سنی    114

4-2-5- مدت تجربه     115

4-2-6- مدرک تحصیلی     116

4-3- تحلیل استنباطی     117

      4-3-1- فرضیه اول     118

      4-3-2- فرضیه دوم    124

      4-3-3- فرضیه سوم    129

      4-3-4- فرضیه چهارم    134

      4-3-5 – فرضیه پنجم    139

      4-3-6- فرضیه ششم    144

     4-3-7-  فرضیه هفتم    149

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    154

5-1- مقدمه    155

5-2- نتایج تحقیق    155

5-3- محدودیت های تحقیق    161

5-4- پیشنهادها    162

منابع فارسی    168

منابع انگلیسی    171

فهرست سایتها    172

پیوستها    175

چکیده انگلیسی    181

طرح پشت جلد انگلیسی    182

فهرست جداول

جدول(1-2): رتبه ایران از نظر آلودگی فساد اداری    24 

جدول (1-3) : نحوه امتیازدهی به هر یک از پرسشنامه     102

جدول (2– 3 ): فهرست ابعاد آزمونGHQ    104

جدول (1– 4): توزيع فراواني و درصد وضعيت کارمندان و ارباب رجوع    111

جدول (2- 4) : توزيع فراواني و درصد وضعيت جنسیت    112

جدول (3 – 4): توزيع فراواني و درصد وضعيت تاهل    113

جدول (4 – 4): توزيع فراواني و درصد وضعيت سنی    114

جدول (5 – 4) : توزيع فراواني و درصد سوابق کاری    115

جدول (6 – 4): توزيع فراواني و درصد وضعیت تحصیلات     116

جدول( 7-4) :محاسبه میانگین فرضی     118

جدول (8-4):جدول فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه اول    119

جدول ( 9-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه اول    121

جدول (10-4): محاسبه آزمون آماری فرضیه اول    122

جدول  (11-4): نمونه مورد آزمون فرضیه اول    123

جدول (12-4): جدول فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه دوم    124

جدول ( 13-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه دوم    126

جدول (14-4): محاسبه آزمون آماری فرضیه دوم    127

فهرست جداول

جدول (15-4) :نمونه مورد آزمون فرضیه دوم    128

جدول (16-4): فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه سوم    129

جدول (17-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه سوم    131

جدول (18-4) :آزمون آماری فرضیه سوم    132

جدول (19-4):  نمونه مورد آزمون فرضیه سوم    133

جدول (20-4): فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه چهارم    134

جدول (21-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه چهارم    136

جدول (22-4): آزمون آماری فرضیه چهارم    137

جدول (23-4): نمونه مورد آزمون فرضیه چهارم    138

جدول (24-4): فراوانی پاسخ های  ارائه شده فرضیه پنجم    139

جدول ( 25-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه پنجم    141

جدول (26-4): آزمون آماری فرضیه پنجم    142

جدول(27-4):نمونه مورد آزمون فرضیه پنجم    143

جدول (28-4) :فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه ششم    144

جدول ( 29-4) :آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه ششم    146

جدول (30-4):آزمون آماری فرضیه ششم    147

جدول (31-4): نمونه مورد آزمون فرضیه ششم    148

فهرست جداول

جدول(32-4): فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه هفتم    149

جدول (33-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه هفتم    151

جدول (34-4): آزمون آماری فرضیه هفتم    152

جدول (35-4): نمونه مورد آزمون فرضیه هفتم     153

جدول (1-5): فرضیه های تحقیق    157

فهرست نمودار

نمودار( 1-3): نمودار ناحیه بحرانی آزمون t استیودنت    108

نمودار (1– 4): توزيع فراواني وضعیت کارمندان دولت و ارباب رجوع    111

نمودار ( 2-4) توزيع فراواني و درصد وضعيت جنسیت    112

نمودار (3-4 ) توزيع فراواني و درصد وضعيت تاهل     113

نمودار (4-4): توزيع فراواني و درصد وضعيت سنی    114

نمودار (5-4) :توزيع فراواني و درصد سوابق کاری    115

نمودار (6– 4): توزيع فراواني و درصد وضعیت تحصیلات     116

نمودار (7-4):نمودار هیستوگرام و منحنی  نرمال فرضیه اول     120

نمودار(8-4) :نمودار ناحیه بحرانی فرضیه اول    123

نمودار (9-4): نمودار هیستوگرام و منحنی  نرمال فرضیه دوم    125

نمودار (10-4) :نمودار ناحیه بحرانی فرضیه دوم    128

نمودار (11-4) : نمودار هیستوگرام و منحنی  نرمال فرضیه سوم    130

نمودار (12-4):نمودار ناحیه بحرانی فرضیه سوم    133

نمودار (13-4) : نمودار هیستوگرام و منحنی  نرمال فرضیه چهارم    135

نمودار (14-4): ناحیه بحرانی فرضیه چهارم    138

نمودار (15-4): نمودار هیستوگرام و منحنی  نرمال فرضیه پنجم    140

فهرست نمودار

نمودار (16-4) ناحیه بحرانی فرضیه پنجم    143

نمودار (17-4) : نمودار هیستوگرام و منحنی  نرمال فرضیه ششم    145

نمودار (18-4) ناحیه بحرانی فرضیه ششم    148

نمودار (19-4)  نمودار هیستوگرام و منحنی  نرمال فرضیه هفتم    150

نمودار (20-4) ناحیه بحرانی فرضیه هفتم    153

👇محصولات تصادفی👇

علائم مختلف اضطراب و طبقه بندی اختلالات اضطرابی مبانی نظری ارزیابی علل مختلف مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده پاورپوینت آشنایی با انواع آفات ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد ترکیبی BSC، AHP و TOPSIS پاورپوینت تجزیه و تحلیل پایانه مسافربری تنکابن