پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی | acknowledged | 12964

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. کاملترین فایل در زمینه پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی مخصوص دانشجویان رشته مدیریت پس از تلاش های فراوان تیم فایل برتر آماده شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر از مندرجات این فایل بر روی دکمه دانلود کلیک بفرمایید. در هنگام پرداخت هزینه پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی از آی پی ایران استفاده کنید. اگر قندشکنتان روشن است آن را خاموش کنید.

ادﻋﺎي اول ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی ﻧﯿﺴﺖ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ ﻣﯽ ﻣﺼﺮي پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی ﻗﺒﻞ از ﺗﻤـﺎم ﻣﻠـﻞ ،ﻫﺎ پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی ﺟﻬﺎن ﺧﻂ ر وﻟﯽ، ا پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی اﺑﺪاع ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﻪ پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی ﺑﻌﺪ در دﻧﯿﺎ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ از

پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی

پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی

هدف از این پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها  DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

51

حجم

528/1017 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود پروپوزال پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها  DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

چکیده

یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها، آگاهی آنها از عملکرد سیستم های تحت مدیریت آنهاست. هدف اصلی این تحقیق، یافتن مقادیر کارایی هر یک از شرکت های تعاونی شهرستان رشت و شناسایی دلایل ناکارایی شرکت های تعاونی مورد بررسی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. در نهایت درصدد ارائه راهکارهای منطقی بهبود عملکرد شرکت های تعاونی و ارائه استراتژی مناسب با استفاده از این تکنیک هستیم.کارایی هر یک از واحدهای شرکت های تعاونی به عنوان متغیر وابسته و شاخص های ورودی و خروجی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می شوند.

پژوهش حاضر فرضیه ندارد، بلکه سنجش کارایی، مقایسه و تحلیل صورت می گیرد. این تحقیق در سطح شرکت های تعاونی شهرستان رشت انجام می شود و بالطبع قابلیت اجرا در شرکتهای تعاونی را دارد. نوع و روش تحقیق، تحلیلی ـ توصیفی بوده،روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادو مدارک موجود در شرکت های تعاونی شهرستان رشت بوده و در نهایت داده های مرتبط به شاخص ها با استفاده از مدل انتخابی و تحت نرم افزار DEA-SOLVERحل شده و خروجی ها تحلیل شدند. 

کلید واژگان: تحلیل پوشش داده ها (DEA)، کارایی، ارزیابی عملکرد، رتبه بندی، ترازنامه.

مقدمه

امروزه به دلیل پیچیدگی های فزاینده محیطی، محدودیت منابع و امکانات تولید و رشد سریع هزینه ها موضوع افزایش کارایی و بهره وری کلیه مؤسسات، کانون توجه مدیران قرار داده و ضرورت کاربرد اصول علمی و مدیریتی را در این بخش توجیه می کند. یکی از مهم ترین این اصول اندازه گیری کارایی است. ارزیابی عملکرد و متعاقب آن رتبه بندی واحدهای سازمانی به صورت روش های سنتی با استفاده از نسبت های مالی و شاخص های مالی رایج صورت می پذیرد که این امر مسئله ارزیابی عملکرد را به چالش واداشته است.تحلیل پوششی داده ها تکنیکی است که از کلیه مشاهدات گردآوری شده برای اندازه گیری کارایی استفاده می کند در واقع این روش با استفاده همزمان از چندین ورودی و چندین خروجی برخلاف روش های سنتی هر کدام از مشاهدات را در مقایسه مرز کارا بهینه می کند(مهرگان، 1383).

بنابراین در تحقیق حاضر، با هدف بررسی و شناخت مدل تحلیل پوششی داده ها و ارزیابی کارایی و بهره وری شرکت های تعاونی با استفاده از مدل تحلیل مذکور، پس از مرور ادبیات موضوعی مربوط از میان جامعه آماری کل شرکت های تعاونی، تعداد 21 شرکت ناهمگن در شرکت های تعاونی که دارای صورت حساب (ترازنامه) و صورت سود و زیان از تاریخ 1/1/90به مدت دو سال لغایت 29/12/91 انتخاب شدند. سپس با جمع آوری اطلاعات لازم، ارزیابی کارایی و بهره وری شرکت های تعاونی و رتبه بندی آنها پرداخته شد و در پایان نیز پیشنهاداتی برای مدیران ارائه شد.

رتبه بندی شرکت ها نقاط ضعف و قدرت شرکت ها و همچنین فرصت ها و خطرات سرمایه گذاری در آنها را به خوبی مشخص می کند. روش های نوین در برآورده کردن کارایی ما را متوجه روشی نو با رویکردی جامع به نام تحلیل پوششی داده ها (DEA) معطوف می دارد.

بیان مسأله

ارزیابی عملکرد سازمان ها و شرکت ها از موضوعاتی است که مدیران و محققین توجه زیادی به آن داشته اند و تاکنون در این زمینه، مقالات زیادی منتشر شده است. وجود و یا عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد کارآمد ، با حیات و مرگ سازمان رابطه ای مستقیم دارد. تعاونی ها سازمان هایی هستند که باید مستقلاً و به دور از حمایت و نظارت دولت تشکیل شده و به کار خود ادامه می دهدو یا اینکه لازم است زیر چتر حمایتی دولت قرار گیرند. اما این حمایتها دائمی نبوده صرفاً تا زمانی که دولت ها بر تصمیم خود اصرار داشته باشند تا به اهداف سیاسی و اقتصادی نایل شوند پابرجا بوده است. بر پایه فلسفه تعاون ایجاد و گسترش تعاونی ها صرفاً بایستی توسط مردم صورت گیرد یعنی اعضاء به حیات خود تداوم بخشند.هر شرکت تعاونی متعهد به ارائه خدمات به اعضاء مربوط می باشند در این راستا شناسایی شاخص های مؤثر بر عملکردها و اندازه-گیری کارایی هر یک از شرکت ها و شناخت نقاط قوت و ضعف آنها در اهمیت بالایی برخوردار است.

تحلیل پوششی داده ها (DEA) روشی برای مقایسه و ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده ایست که هر یک دارای چندین ورودی و خروجی مشابه هستند، مانند مدارس، دانشگاه ها، بانک ها و غیره (Kleine;2001).در این تحقیق با استفاده از ابزار تحلیل پوششی داده ها به ارزیابی عملکرد و تعیین کارایی و رتبه بندی چندین شرکت موجود در تعاونی خواهیم پرداخت.

چالش اصلی این تحقیق تعیین نقاط قوت و ضعف شرکت های مورد نظر با استفاده از پارامترهای موجود در ترازنامه و تعیین منابعی که موجودی ناکارامدی شرکت های ناکارا می گردد و همچنین اتخاذ تصمیمات و ارائه راهکارها برای قرار گرفتن شرکت های ناکارا در مرز کارایی و یا افزایش رتبه آنها در رتبه بندی تحقیق حاضر می باشد.

در این راستا مسئله اصلی تحقیق عبارتست از:وضعیت عملکردی شرکت های تعاونی شهرستان رشت از حیث کارامدی چگونه است؟

اساس کار ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) است، تحلیل پوششی داده ها یک تکنیک غیرپارامتری برای اندازه گیری کارایی نسبی یک مجموعه از واحدهای تصمیم گیری متجانس است. عبارت نسبی به این دلیل است که کارایی، نتیجه مقایسه واحدهای تصمیم گیرنده با یکدیگر است. از انواع مدل هایی که برای تحلیل مفهوم کارایی و به منظور ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی داده ها مورد استفاده قرار می گیرند. می توان به مدل های CCR (چارنز، کوپر و رودز (1978))، BCC (بنکر، چارنز و کوپر (1984))، مدل جمعی، مدل اندرسن پیترسن (1993) و مدل SBM (تون (1999)) اشاره نمود که در تحقیق حاضر پس از جمع آوری شاخص ها و تعریف واحدهای تصمیم گیری، مدل مناسب انتخاب شده است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه    2

1-2- بیان مسئله    2

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق    3

1-4- اهداف تحقیق    4

1-5- سؤالات تحقیق    4

1-6- فرضیه ها    4

1-7- مدل مفهومی    4

1-8- قلمروتحقیق    6

1-8-1قلمرو موضوعی    6

1-8-2قلمرو مکانی    6

1-8-3- قلمرو زمانی    6

1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات    6

3-2 جامعه آماری    46

3-3 پارامترها    47

3-3-1  ورودی ها    47

3-3-2 خروجی ها    47

3-4 شاخص ها (پارامترهای) ورودی    48

3-4-1 کل دارایی    48

3-4-2 حقوق صاحبان سهام    49

3-5 شاخص ها (پارامترهای) خروجی    50

3-5-1 نسبت جاری    50

3-5-2 سود خالص    51

3-5-3 شاخص EPS    52

3-5-4 رشد فروش    53

3-6 روش گردآوری داده ها    54

3-7 روش های آماری مورد استفاده    54

3-8 درباره نرم افزار DEA-SOLVER    55

5-6 فهرست منابع و مآخذ    

5-6-1 منابع فارسی    

5-6-2 منابع انگلیسی    

فهرست جداول

جدول3-1- كل دارايي    48

جدول3-2- حقوق صاحبان سهام    49

جدول3-3- نسبت جاري    50

جدول3-4- سود خالص    51

جدول3-5- شاخص EPS    52

جدول3-6- رشد فروش    53

👇محصولات مشابه با پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی👇

ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی ارزیابی عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی پروپوزال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت ها با DEA پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSC پروپوزال ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب شرکت های بیمه پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها پروپوزال ارزیابی عملکرد مالی و طبقه بندی شرکت ها

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت نقش مديريت مشاركتي و نظام پيشنهادات در توسعه منابع انساني و افزايش بهره وري مباني نظري و پيشينه پژوهش اميد به زندگي (فصل 2) پاورپوينت بررسي سيستمهاي اطلاعاتي پشتيباني تصميم پاورپوینت بررسی انواع بیمه ها در پروژه های ساختمانی و ... پرسشنامة سرسختی ذهنی ورزشی (شیرد و همکاران، 2009) ادبیات نظری و پیشینه تجربی عزت نفس سازمانی پاورپوینت بهترین تئوري‌هاي مديريت و كيفيت براي كسب و كارهاي كوچك ادبیات نظری و پیشینه تجربی کیفیت سود پاورپوینت بیوگرافی و روش سرودن شعر احمد شاملو پاورپوینت انحرافات اجتماعی و دیدگاه جامعه شناس تفهمی پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر مقیمی و همکاران 1388 با روایی و پایایی پاورپوینت صندوقهای سرمایه گذاری مشترک پرسشنامه استاندارد سنجش اعتماد سازمانی مبانی نظری ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در بانک نگرش و موضع ایران در مورد تنگه هرمز

👇کلمات کلیدی👇

ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد در شرکت های تعاونی ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی با تحلیل پوششی داده ها پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی با DEA پروپوزال ارزیابی عملکرد نمونه پروپوزال ارزیابی عملکرد