👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله تأثير متغيرهاي اجتماعي- جمعيت شناختي بر رضايت و وفاداري مشتري در صنعت بانکداري اختصاصي

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقاله تأثير متغيرهاي اجتماعي- جمعيت شناختي بر رضايت و وفاداري مشتري در صنعت بانکداري اختصاصي

ترجمه مقاله تأثير متغيرهاي اجتماعي جمعيت شناختي بر رضايت و وفاداري مشتري در صنعت بانکداري اختصاصي در 31 صفحه فارسي قابل ويرايش ورد به همراه اصل مقاله انگليسي

مشخصات فايل

تعداد صفحات

31

حجم

0/556 کيلوبايت

فرمت فايل اصلي

docx

توضيحات کامل

ترجمه مقاله تأثير متغيرهاي اجتماعي- جمعيت شناختي بر رضايت و وفاداري مشتري در صنعت بانکداري اختصاصي در 31 صفحه فارسي قابل ويرايش ورد به همراه اصل مقاله انگليسي

بخشي از ترجمه

چکيده فارسي

هدف- در اين مقاله هدف نويسندگان بررسي تأثير ويژگي هاي جمعيت شناختي مشتري بر ارزش سرويس، رضايت مشتري و وفاداري مشتري در صنعت بانکداري اختصاصي است يعني محيطي با درگيري زياد.

طرح/ متدولوژي/ روش- نويسندگان يک مدل معادلات ساختاري را با کمک روش حداقل مربعات جزئي (PLS) برآورد مي کنند. آن ها به منظور بررسي تأثير متغيرهاي اجتماعي- جمعيت شناختي، تحليل واريانس (ANOVA) را براي بررسي تفاوت ميانگين سازه ها انجام مي دهند. علاوه بر اين، آن ها تحليل ميانجي را براي بررسي تأثير غيرمستقيم ارزش سرويس بر وفاداري مشتري انجام مي دهند.

يافته ها- نويسندگان دريافتند که رضايت مشتري، تأثير مثبت و بالايي بر وفاداري مشتري دارد. اما ارزش سرويس هيچ تأثير مستقيم معناداري براي وفاداري مشتري ندارد؛ تأثير ارزش سرويس بر وفاداري مشتري به طور کامل توسط رضايت مشتري تعديل شده است. با توجه به ويژگي هاي جمعيت شناختي مشتري، نويسندگان تفاوت هاي معناداري را در نمرات ميانگين مربوط به وضعيت استخدام، نوع تأمين کننده خدمات بانکداري اختصاصي و اندازه دارايي هاي نقد به دست آوردند.

محدوديت ها/ نتايج تحقيق- پژوهش هاي ديگر بايد آثار تعديل کننده بالقوه متغيرهاي مختلف مرتبط با مشتري را تحليل کنند. به منظور تأکيد بر يافته هاي نويسندگان بايد يک مطالعه تکرار انجام شود.

محدوديت هاي عملي- نويسندگان تفاوت معناداري براي نمره رضايت و وفاداري مشتري در مورد وضعيت استخدام و اندازه دارايي هاي نقد به دست آوردند. بنابراين مديران بايد بر افراد با ثروت خالص بالا و بسيار بالا تمرکز کنند زيرا اين بخش ها رتبه رضايت و وفاداري بيشتري را نشان مي دهند. علاوه بر اين، مشتريان بايد علاوه بر اندازه دارايي نقد از نظر وضعيت استخدام نيز بخش بندي شوند.

اصالت/ ارزش- نويسندگان، تحليل خود را در يک محيط با درگيري زياد انجام دادند. آن ها با استفاده از يک نمونه منحصر به فرد 286 پرسشنامه از مشتريان بانکداري اختصاصي، آثار مستقيم متغيرهاي اجتماعي- جمعيت شناختي را بر ارزش سرويس، رضايت مشتري و وفاداري مشتري به دست آوردند. بنابراين، يافته هاي نويسندگان نتايج مهمي براي مديران در صنعت بانکداري اختصاصي و به همين ترتيب براي پژوهشگران بازاريابي در بر دارد.

چکيده لاتين

Purpose

 – In this paper the authors aim to study the impact of customer demographics on service value, customer satisfaction, and customer loyalty in the private banking industry, i.e. a high?involvement context.

Design/methodology/approach

 – The authors estimate a structural equation model with the help of partial least squares (PLS). In order to examine the influence of socio?demographic variables, they conduct an analysis of variance (ANOVA) to test for differences in the means of the constructs. Furthermore, they conduct an analysis of mediation to test for an indirect influence of service value on customer loyalty.

Findings

 – The authors find that customer satisfaction has a strong positive impact on customer loyalty. However, service value has no significant direct effect on customer loyalty; the impact of service value on customer loyalty is completely mediated by customer satisfaction. With regards to customer demographics, the authors find significant differences in mean scores as to employment status, type of private banking service provider, and size of liquid assets.

Research limitations/implications

 – Further research should analyse potential moderating effects of different customer?related variables. A replication study should be conducted in order to underline the authors’ findings.

Practical implications

 – The authors find significant differences for customer satisfaction and customer loyalty ratings as to employment status and size of liquid assets. Hence, managers should focus on high net worth and ultra high net worth individuals as these segments show higher satisfaction and loyalty ratings. Furthermore, customers should be segmented as to employment status in addition to size of liquid assets.

Originality/value

 – The authors conduct their analysis in a high?involvement setting. Using a unique sample of 286 questionnaires of private banking customers, they find direct effects of socio?demographic variables on service value, customer satisfaction, and customer loyalty. Thus, the authors’ findings have important implications for managers in the private banking industry and marketing researchers alike.

👇محصولات تصادفی👇

متره کامل ساختمان 144 متری 4 طبقه به همراه فایل اتوکد پاورپوینت بررسی خانه ای متحرک در خیابان دروس تهران(نمونه مشابه مسکونی) گزارش کارآموزی کنترل کیفیت دارو در شرکت ایران دارو مبانی نظری و پیشینه تحقیق حجاب و بدحجابی 70 صفحه تاثیر شش سیگما در افزایش بهره وری