پروپوزال مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا | acknowledged | 14698

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. کاملترین فایل در زمینه پروپوزال مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا مخصوص دانشجویان رشته مدیریت پس از تلاش های فراوان تیم فایل برتر آماده شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر از مندرجات این فایل بر روی دکمه دانلود کلیک بفرمایید. در هنگام پرداخت هزینه پروپوزال مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا از آی پی ایران استفاده کنید. اگر قندشکنتان روشن است آن را خاموش کنید.

ادﻋﺎي اول ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ پروپوزال مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا ﻧﯿﺴﺖ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ ﻣﯽ ﻣﺼﺮي پروپوزال مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ پروپوزال مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا ﻗﺒﻞ از ﺗﻤـﺎم ﻣﻠـﻞ ،ﻫﺎ پروپوزال مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا ﺟﻬﺎن ﺧﻂ ر وﻟﯽ، ا پروپوزال مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا اﺑﺪاع ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﻪ پروپوزال مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا ﺑﻌﺪ در دﻧﯿﺎ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ از

پروپوزال مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پروپوزال مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا

پروپوزال مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا

هدف از این پروپوزال مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

25

حجم

0/97 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا

مقدمه:

چالشهای مطرح شده در حوزه مدیریت منابع انسانی (چگونگی ایجاد هماهنگی درونی و انسجام بین زیر سیستم های منابع انسانی، چگونگی ایجاد هماهنگی بین سیستم های منابع انسانی با سایر سیستم های عملیاتی،‌ چگونگی ایجاد هماهنگی بین استراتژی های منابع انسانی با استراتژیهای كلان سازمانها و ...) به مرور منجر به طرح و ایجاد مدیریت استراتژیك منابع انسانی  در سالهای نخستین دهه 1980 گردید و در كانون توجه افرادی مثل دیل و كندی، 1982 اوچی، 1981، پیترز واترمن 1982 و سایر مشاوران ذی نفوذ حوزه مدیریت قرار گرفت و دریافتند كه مدیریت اثربخش منابع انسانی می تواند كیفیت را تضمین كند و از نظر مزیت رقابتی هم موثر باشد. رسیدن به این هدف مستلزم این است كه روشهای مدیریت منابع انسانی با فرایند مدیریت استراتژیك سازمان مرتبط شوند یعنی در واقع اولاً مسایل منابع انسانی را بخشی از دستورالعمل استراتژی سازمان تلقی نمود. ثانیاً روشهای منابع انساین را طوری انتخاب و با استراتژی سازمان مرتبط نمود كه در آن نوعی هم افزایی  دیده شود.

سیستم منابع انسانی یكی از چنین نظام سازمانی است كه در تدوین استراتژی كل سازمان، نقش خاص خود را دارد. ضمن اینكه عوامل اقتضایی محیطی به نوبه خود در شكل گیری استراتژیهای سازمانی تأثیر دارند و نباید از این مهم غافل ماند. چرا كه بدون توجه به سیاستهای درون سازمانی و محیطی و شرایط اقتضایی نمی توان ماهیت استراتژی منابع انسانی را درك كرد.بطور كلی باید بین استراتژی منابع انسانی كه به صورت بخشی یا جزیی از سازمان بوده و استراتژی كه از موجودیت سازمان پدیدار می گردد فرق قائل شد. در واقع استراتژی منابع انسانی نتیجه اجرای استراتژی سازمان می باشد.بطور كلی باید بین استراتژی منابع انسانی كه به صورت بخشی یا جزیی از سازمان بوده و استراتژی كه از موجودیت سازمان پدیدار می گردد فرق قائل شد. در واقع استراتژی منابع انسانی نتیجه اجرای استراتژی سازمان می باشد.

همان طور كه پیشتر گفته شد در سازمان نمی شود رابطه ای بین مدیریت استراتژیك منابع انسانی با استراتژی منابع انسانی وجود نداشته باشد. در حقیقت تدوین اجرای استراتژی منابع انسانی به منظور مرتبط ساختن سیاستها و روشهای منابع انسانی با هدفهای استراتژیك و هدفهای سازمان ركن اصلی مدیریت استراتژیك منابع انسانی را شكل می دهد. بنابراین اگر مدیریت استراتژیك منابع انسانی فرایندی است كه سازمان می خواهد بدان وسیله بین سرمایه انسانی، اجتماعی و هوشی اعضاء با نیازهای استراتژیك سازمان ارتباط برقرار كند، در آن صورت استراتژی منابع انسانی كه جزیی یا بخشی از سازمان است نقشه راههایی می شود كه راهبران سازمانی برای حفظ این رابطه از آن استفاده می كنند و استراتژی منابع انسانی جاده یا راهی است كه طی شده است. (بامبرگر، 1381، صص 18-17)

در تحقیق حاضر نیز با توجه به اهمیت روزافزون نیروی انسانی در رشد و توسعه سازمانها و تاثیر آن در توسعه پایدار جوامع و با مد نظر قرار دادن موارد مذكور و با استفاده از مدل تحلیلی SWOT نسبت به تعیین استراتژی های منابع انسانی سازمان مورد مطالعه در زیر سیستم های ورودی (اولین زیر سیستم مدیریت منابع انسانی) نگهداشت كاركنان (دومین زیر سیستم مدیریت منابع انسانی سازمان) خروجی كاركنان (سومین زیر سیستم) اقدام گردیده است.

کلمات کلیدی:

مدیریت استراتژیك

منابع انسانی

ارزیابی و عملکرد

مدیریت جهانی دانش

فهرست مطالب

مدیریت استراتژیك منابع انسانی در سازمان

فصل اول:طرح تحقیق 7

1- مقدمه: 8

2- بیان مسئله: 11

3- اهمیت و ضرورت تحقیق: 17

1-3- نقش مدیریت منابع انسانی 17

2-3- استراتژی و مدیریت استراتژیك منابع انسانی 20

4- پیشینه تحقیق: 22

5- اهداف تحقیق: 23

6- قلمرو تحقیق: 24

7- سوالات تحقیق: 24

8- نوع و روش تحقیق: 25

9- جامعه آماری و حجم نمونه: 25

10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات: 26

11- تجزیه و تحلیل داده ها: 27

12- محدودیتهای تحقیق: 27

استراتژی: 28

استراتژی منابع انسانی 28

نظام مدیریت منابع انسانی: 28

فهرست منابع و مأخذ

👇محصولات مشابه با پروپوزال مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا👇

مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا معرفی معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا با عنوان سازمان الف پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی با موضوع نظام کاربردی منابع انسانی پاورپوینت برنامه ریزی نیروی انسانی ( فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) پاورپوینت فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی ( فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت ) پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع آموزش و توسعه ی نیروی انسانی پروپوزال اثربخشی نقش مدیریت بر نیروی انسانی سازمان و برنامه های آن پاورپوینت فصل دوم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع برنامه ریزی نیروی انسانی و کارمند یابی پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع مدیریت منابع انسانی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت دهکده جهاني و نظام خانواده پاورپوينت بررسي حسابداري دارايي هاي نامشهود (استاندارد حسابداري شماره 17) پاورپوینت بررسی مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی پاورپوینت بررسی یادگیری فردی پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون BICI 2005 پرسشنامه شكست های شناختی شغلی دانلود پروتکل درمانی و پکیج آموزشی ابراز وجود پروتکل درمانی برنامه آموزشی به کارکنان کتابخانه ملی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعصب مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت درسی 49 صفحه پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و همكاران  28 سوالی پاورپوینت بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانکداری راستین مبانی نظری ارائه یک مدل جهت اندازه گیری پایداری زنجیره تامین پدافند غیرعامل در نهضت عاشورا لحیم و لحیم‌كاری

👇کلمات کلیدی👇

مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک منابع انسانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان ناجا پروپوزال مدیریت استراتژیک منابع انسانی پروپوزال مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان