👈 فروشگاه فایل 👉

ادبیات نظری و پیشینه تجربی اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک

ارتباط با ما

... دانلود ...

ادبیات نظری و پیشینه تجربی اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک

به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

52

حجم

57/780 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. 

نظریه ی اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک بر این مبنا است که دانش آموزان توانایی علمی خود را با توانایی های علمی هم کلاسی های خود مقایسه کرده و از این مقایسه ی اجتماعی به عنوان پایه ای برای شکل دهی خود پنداره ی تحصیلی خود استفاده می کنند( لودکا ، 2005). این فرضیه عنوان می کند که در مفهوم خود پنداره تحصیلی بهتر است یک ماهی بزرگ در یک برکه کوچک (دانش آموزی با استعداد در گروه مرجع متوسط) بود تا یک ماهی کوچک در یک برکة بزرگ (دانشجوی با استعداد در گروه مرجع با استعداد). دانش آموزانی که باور دارند نسبت به هم سالان خود قابل تر هستند احساس مثبتی در مورد خود داشته و در مقایسه با کسانی که معتقدند که صلاحیت کمتری نسبت به همسالان خود دارند کمتر مورد تهدید خود پنداره ی تحصیلی پایین قرار دارند(زدنر و اسکلر ، 1998 ).

پس به طور معمول اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک در دو سطح ارزیابی و مشاهده شده است:

(الف) در سطح فردی با مشاهده یک رابطه مثبت بین موفقیت فردی و خود پنداره تحصیلی رخ داده است. 

(ب) با مشاهدة یک رابطه منفی بین سطح میانگین موفقیت گروه مرجع (به عنوان مثال، کلاس و یا مدرسه) و خود پنداره تحصیلی فردی رخ داده است. 

هم چنین اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک زمانی مشاهده شده است که گروه های جدیدی ازدانش آموزان شکل می گیرد و گروه های اجتماعی و چار چوب مرجع برای دانش آموزان تغییر می یابد. یک مورد در زمانی است که گروه های جدید از توانایی های هم گون (به عنوان مثال کلاس ویژه ای برای دانشجویان با استعداد که قبلا در کلاس های معمولی تحصیل می کرده اند) تشکیل شده است. 

فهرست مطالب

تعریف نظری اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک

تعریف عملیاتی اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک 

گفتار اول: چارچوب نظری اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک    7

تاثیر همسانی و تضاد    10

اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک در دانش آموزانی با توانایی کمتر    12

چارچوب ارزیابی معلم    13

گفتار دوم: پیشینه پژوهش    15

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    15

تحقيقات  انجام شده ی داخلي    19

منابع    29

👇محصولات تصادفی👇

مباني نظري و پيشينه پژوهش بحران هويت گزارش کارآموزی مکانیک در واحد تعمیرات موتور راه و ترابری دیدگاه های روانشناسان مختلف به کمال گرایی و عوامل موثر بر آن خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نورتون پاورپوینت گذری اجمالی بر سیر تحول مدیریت دولتی (بخش دوم کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی)